Cepea nemoralis

Hain Schnirkelschnecke


Wie die 16S rDNA sequenziert wurde bitte hier schauen.


>07|Cepaea nemoralis|42AF11
TTCTGCTCCATGGTATGCTAAATAGCCGCAGTACTCTGACTGTGCAAAGGTAGCATAATAATTTGGCTTATAATTGAAGTCTGGTATGAAAGAACTAATGGGAGGTAGCTGTCTCCAGGGTATTAGTACTAAATTAGTAAGTAAGTGAAAATACTTACAGAGAGAAAATAGACGAGAAGACCCTAGAAGCTTGCTATTTGTTTTGTTGGGGCGACAGAATTGCATTTAAACCAATTTTATAGATGTGACGTAGAGCAGGAAAATTAAGCTACTCTAGGGATAACAGCATAATAAAATTTGTTTGTGACCTCGATGTTGGACTAGGTAGAATAGTCCTTAGAAGGGACTAAAAATGCTCTGTTCGAGCAGATTAACCTACATGATCTGAGTTCAGACCGG

Blast Cepea nemoralis Voucher 7 (query)
Voucher 03

>03|Cepaea nemoralis|42AF08
TTCTGCTCCATGGTATGCTAAATAGCCGCAGTACTCTGACTGTGCAAAGGTAGCATAATAATTTGGCTTATAATTGAAGTCTGGTATGAAAGAACTAATGGGAGGTAGCTGTCTCCAGGGTATTAGTACTAAATTAGTAAGTAAGTGAAAATACTTACAGAGAGAAAATAGACGAGAAGACCCTAGAAGCTTGCTATTTGTTTTGTTGGGGCGACAGAATTGCATTTAAACCAATTTTATAGATGTGACGTAGAGCAGGAAAATTAAGCTACTCTAGGGATAACAGCATAATAAAATTTGTTTGTGACCTCGATGTTGGACTAGGTAGAATAGTCCTTAGAAGGGACTAAAAATGCTCTGTTCGAGCAGATTAACCTACATGATCTGAGTTCAGACCGG

Blast Cepea nemoralis Voucher 3 (query)

Cepaea nemoralis|K2|42AF46
CATGGCTATGCTAATAGCCGCAGCTACTCTGACTGTGCAAAGGTAGCATAATAATTTGGCTTATAATTGAAGTCTGGTAT
GAAAGAACTAATGGGAGGTAGCTGTCTCCAGGGTATTAGTACTAAATTAGTAAGTAAGTGAAAATACTTACAGAGAGAAAATAGACGAGAAGACCCTAGAAGCTTGCTATTTGTTTTGTTGGGGCGACAGAATTGCATTTAAACCAATTTTATAGATGTGACGTAGAGCAGGAAAATTAAGCTACTCTAGGGATAACAGCATAATAAAATTTGTTTGTGACCTCGATGTTGGACTAGGTAGAATAGTCCTTAGAAGGGACTAAAAATGCTCTGTTCGAGCAGATTAACCTACATGATCTGAGTTCAAACCGGAGCTCCAA

Blast Cepea nemoralis Voucher K2 (query)

.

.

.

.

.

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist bloggergegentierversuche_2raine.gif.


Text und Abbildungen dürfen unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution Share-Alike license (CC-BY-SA) gerne ganz oder teilweise kopiert und zitiert werden.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Wordpress Anti-Spam durch WP-SpamShield